Sprinklerpumpcentral

Sprinklerpumpcentral.

Sprinklerpumpcentral

På Bjurenwall bygger vi sprinklerpumpcentraler och anpassar dessa efter dina behov. Bjurenwall uppfyller kraven på sprinklerpumpcentraler. Kraven innebär att de ska kunna nås direkt utifrån och vara lättillgängliga för räddningstjänsten.

Teknisk beskrivning

Konstruktion

Sprinklerpumpcentralen byggs mot tanken så att tankmanteln utgör den ena gaveln. Lackad stålstomme expander bultas till betongplattan som utgör golvet. Väggar och tak av sandwichelement isolerade med mineralull.

Storlekar

Vi har tre standard sprinklerpumpcentraler med bredd 5m, 6m och 7,4m. Pumphus levereras normalt för standard bredd 5 m, i längd 5 eller 5,5 m, alternativt standardbredd 6 m med längd 6 m eller 7 m.

Standardutrustning

Dubbelflygig ståldörr 15×24, takavvattning, genomföring för fläktspjäll 500×500, genomföring för frånluftsspjäll Ø300.

Sprinklercistern med teknik- och pumphus

Interiör teknik- och pumphus

Titta på våra andra produkter

LAGRINGSSILOR

Vi tillverkar lagringssilor för många olika material. Silorna tillverkas i såväl galvaniserat som rostfritt stål. Silorna kan byggas i olika utföranden, de vanligaste är med tömningskon eller med plan botten.

LAGRINGSTANKAR

Cisternerna kan fås i ett stort antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som isolering och beklädnad. Cisternerna kan utrustas med omrörarinfästning, stegar, luckor, landgångar, röranslutningar m.m.

Bjurenwallcisterner kan tillverkas anpassade för många olika flytande material, företrädesvis används den för olika ändamål inom vattenrening men passar även mycket bra för andra vätskor.