Sprinklervattencisterner

Cistern.

Sprinklervattencistern

På Bjurenwall tillverkar vi sprinklervattencisterner i olika mått och material efter era behov. Med vår snabba och enkla Bjurenwallmetod använder vi inga byggkranar, bultförband eller prefabricerade moduler. Vi levererar sprinklercisterner i storlekar från 20m3 upp till ca 2500 m3. Våra cisterner kan levereras i ett stort antal utföranden såsom material i tankvägg, isolering och fasadbeklädnad. Vi kan även kombinera två tankar för att tillgodose behovet vid större volymer.

Bygg snabbt och enkelt med Bjurenwallmetoden!

Teknisk beskrivning

Konstruktion

Spiralfalsad cistern av galvaniserad stålplåt, placerad på betongplatta som utgör tankbotten. Tak av sandwichpaneler.

Storlekar

Tankarna levereras i diameter 3,5 – 8 m, i halvmetersintervaller, diameter 8 – 20 m i meterintervaller. Höjd på tankarna anpassas efter dess diameter.

Standardutrustning

Standardutrustning för isolerad tank: tak av sandwichpaneler, taklucka, plattform med räcke, ventilationsstos, lejdare invändigt i tank, lejdare utvändigt, bräddöverlopp, utvändiga reglar av trä, isolering samt beklädnadsplåt. Tanken kan levereras utan isolering för placering inomhus.

Anpassas efter önskemål

Rörgenomföringar i cisternvägg och rörfästen inuti tanken.

Beklädnadsmaterial

Profilerad plåt i olika kulörer.

RÖRTUNNEL

Vår rörtunnel är 2m bred och längden anpassas efter ert behov. Självklart uppfyller den kravet på EI60.

SPRINKLERPUMPCENTRAL

Våra sprinklerpumpcentraler finns i tre storlekar 5, 6 eller 7,4m breda. Lackad stålstomme med väggar och tak av sandwichpaneler med mineralullskärna för att uppfylla EI60.

Invändiga rör som kommer in genom cisternväggen

Invändiga rör som kommer upp genom betongplattan

Titta på våra andra produkter

LAGRINGSSILOR

Vi tillverkar lagringssilor för många olika material. Silorna tillverkas i såväl galvaniserat som rostfritt stål. Silorna kan byggas i olika utföranden, de vanligaste är med tömningskon eller med plan botten.

LAGRINGSTANKAR

Cisternerna kan fås i ett stort antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som isolering och beklädnad. Cisternerna kan utrustas med omrörarinfästning, stegar, luckor, landgångar, röranslutningar m.m.

Bjurenwallcisterner kan tillverkas anpassade för många olika flytande material, företrädesvis används den för olika ändamål inom vattenrening men passar även mycket bra för andra vätskor.