Lagringstankar

Cisterner som står på rad.

Lagringstankar

Bjurenwall levererar exempelvis Slurrytankar  från ca 20m3 upp till ca 200 m3. Cisternerna kan levereras i ett antal olika utföranden på isolering och fasadbeklädnad. Cisternerna kan utrustas med omrörarninfästning, stegar, luckor, landgångar, röranslutningar mm.

Teknisk beskrivning

Konstruktion

Spiralfalsad cistern av rostfri stålplåt, placerad på betongplatta som utgör cisternens botten. Tak av plåtkassetter eller sandwichpaneler.

Storlekar

Tankarna levereras i diameter 3,5 – 8 m, i halvmetersintervaller, diameter 8 – 10 m i meterintervaller. Höjd beroende på diameter.

Standardutrustning

Standardutrustning för isolerad tank: tak av sandwichpaneler med taklucka, plattform med räcke, ventilationsstos, lejdare invändigt i tank, lejdare utvändigt, bräddöverlopp, utvändiga reglar av trä, isolering samt beklädnadsplåt. Tanken kan levereras helt utan isolering för placering inomhus.

Beklädnadsmaterial

Profilerad plåt i många olika kulörer. Fasadkassetter, storlekar och kulörer kan varieras.

VATTENRENINGSTANK INVÄNDIGT

SLURRYTANK INVÄNDIGT

Titta på våra andra produkter

SPRINKLERVATTENCISTERNER

Bjurenwall levererar sprinklercisterner från ca 20m3 upp till ca 2500 m3. Cisternerna kan levereras i ett antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som diameter och höjd. Cisternerna utrustas med stegar, luckor, plattform, röranslutningar mm. Bjurenwall levererar även pumphus och rörtunnel som byggs samman med cisternen. Detta ger både en enkel rörinstallation och en kompakt och tilltalande byggnad.

LAGRINGSSILOR

Vi tillverkar lagringssilor för många olika material. Silorna tillverkas i såväl galvaniserat som rostfritt stål. Silorna kan byggas i olika utföranden, de vanligaste är med tömningskon eller med plan botten.