Lagringssilor

Cisterner som står på rad.

Lagringssilor

Bjurenwall levererar silor från ca 20m3 upp till ca 300 m3. Silorna kan levereras i ett antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som isolering och fasadbeklädnad. Silorna kan utrustas med stegar, sprängblecksramar, luckor, landgångar, röranslutningar mm.

Teknisk beskrivning

Konstruktion

Spiralfalsad silo av galvaniserad eller rostfri stålplåt. Tak av plåtkassetter eller sandwichpaneler.

Storlekar

Silorna levereras i diameter 3,5 – 8 m i halvmetersintervaller, diameter 8 – 10 m i meterintervaller. Höjd beroende på diameter.

Standardutrustning

Tak av plåtkassetter med taklucka, plattform med räcke, ventilationsstos, lejdare utvändigt. Silon kan levereras med isolering och profilerad plåt i många kulörer.

Anpassning av silo

Lyft av silo

Vid behov kan silon lyftas till av er förberedd kona eller botten, då falsar vi silon på marken för att sedan lyfta den på plats.

Stagning

Det är även möjligt att staga silon.

MONTAGE AV SPRÄNGBLECKSRAMAR

 

Titta på våra andra produkter

SPRINKLERVATTENCISTERNER

Bjurenwall levererar sprinklercisterner från ca 20m3 upp till ca 2500 m3. Cisternerna kan levereras i ett antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som diameter och höjd. Cisternerna utrustas med stegar, luckor, plattform, röranslutningar mm. Bjurenwall levererar även pumphus och rörtunnel som byggs samman med cisternen. Detta ger både en enkel rörinstallation och en kompakt och tilltalande byggnad.

LAGRINGSTANKAR

Cisternerna kan fås i ett stort antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som isolering och beklädnad. Cisternerna kan utrustas med omrörarinfästning, stegar, luckor, landgångar, röranslutningar m.m.

Bjurenwallcisterner kan tillverkas anpassade för många olika flytande material, företrädesvis används den för olika ändamål inom vattenrening men passar även mycket bra för andra vätskor.