Produkter

Två cisterner bredvid varandra med en ansluten rörtunnel.

Sprinklervattencisterner

Bjurenwall levererar sprinklervattencisterner från ca 20m3 upp till ca 2500 m3. Cisternerna kan levereras i ett antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som diameter och höjd. Cisternerna utrustas med stegar, luckor, plattform, röranslutningar mm. Bjurenwall levererar även pumphus och rörtunnel som byggs samman med cisternen. Detta ger både en enkel rörinstallation och en kompakt och tilltalande byggnad.

RÖRTUNNEL

Vår rörtunnel är 2m bred och längden anpassas efter ert behov. Självklart uppfyller den kravet på EI60

SPRINKLERPUMPCENTRAL

Våra sprinklerpumpcentraler finns i tre storlekar 5, 6 eller 7,4m breda. Lackad stålstomme med väggar och tak av sandwichpaneler med mineralullskärna för att uppfylla EI60.

LAGRINGSSILOR

Vi tillverkar lagringssilor för många olika material. Silorna tillverkas i såväl galvaniserat som rostfritt stål. Silorna kan byggas i olika utföranden, de vanligaste är med tömningskon eller med plan botten.

LAGRINGSTANKAR

Cisternerna kan fås i ett stort antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som isolering och beklädnad. Cisternerna kan utrustas med omrörarinfästning, stegar, luckor, landgångar, röranslutningar m.m.

Bjurenwallcisterner kan tillverkas anpassade för många olika flytande material, företrädesvis används den för olika ändamål inom vattenrening men passar även mycket bra för andra vätskor.