Bjurenwallmetoden™

Cistern under uppbyggnad.

Bjurenwallmetoden™

Det snabbaste och enklaste sättet att bygga cisterner är med Bjurenwallmetoden – utan byggkranar, bultförband eller prefabricerade moduler. Från stora rullar med plåtband falsas tanken ihop med våra specialmaskiner. Maskinerna fogar samman plåten med den speciella patenterade falsen. Falsen löper i spiral utmed hela silons höjd och stadgar på så sätt hela konstruktionen samtidigt som den förstärker mantelväggen mot horisontella påfrestningar. Falsen fylls med fogmassa och man uppnår en helt tät vägg utan bultskallar eller plåtkanter.

Med Bjurenwallmetoden kan vi bygga även där det är ont om utrymme. Är det extremt trångt kan vi även isolera och plåtklä cisterner samtidigt som de monteras upp, vi kallar det ”isolering på snurr”.

Vår unika metod – det enklaste och smidigaste sättet att bygga cisterner

  1. Profilmaskinen matar fram plåten och formar dess kanter till en speciell profil.
  2. När första varvet är färdigt och det andra varvet påbörjas, hakar den övre plåtens profilerade kant tag i den undre plåtens profilerade kant.
  3. I falsmaskinen böjs plåtkanterna.
  4. Plåtkanterna i falsmaskinen viks in. Falsen är nu fylld med fogmassa för att bilda en tät fog.

Nu växer tanken varv för varv, maskinerna står still medan tanken roterar. Tankens undre kant vilar hela tiden på montageringens stödhjul. När tanken blivit några varv hög kapas överkanten rak och taket monteras. Tanken fortsätter sedan att växa, rör, stegar och dylikt monteras efter hand. När tanken nått rätt höjd kapas underkanten jämn och profileringsmaskinen rullas ut. Nu roteras hela tanken baklänges på stödhjulen och skruvas på så sätt ned mot betongplattan där den ansluts.