Cisterner
sedan 1976

Cistern i anslutning till en större byggnad.

Välkommen till Bjurenwall

Sedan 1976 har vi en unik tillverkningsmetod för silor och cisterner – vi kallar den för Bjurenwallmetoden™. Våra silor och cisterner tillverkas för lagring av många olika produkter och material. Cisternerna har sitt främsta användningsområde som sprinklertankar, men de används även inom vattenrening och för lagring av olika vätskor. Silorna används främst för att förvara bulklast som lätt kan hällas in och ut, såsom spån, pellets och plastgranulat.

Bjurenwalls silor och cisterner tillverkas oftast i galvaniserad stålplåt, men det är möjligt att välja rostfritt stål. Vi har dessutom ett brett utbud av tillbehör till våra behållare.
Varmt välkommen till oss!

Vad har hänt sedan 1976?

+ 750.000m³

+ 1500 cisterner

+ 500 företag

+ 1.500.000m plåtband

Bjurenwallmetoden™

Vi på Bjurenwall har sedan 1976, arbetat fram en metod som förenklar byggnationen av silor och cisterner. Ett arbetssätt som vi idag kallar för Bjurenwallmetoden™.

Det snabbaste och enklaste sättet att bygga cisterner är med Bjurenwallmetoden – utan byggkranar, bultförband eller prefabricerade moduler. Från stora rullar med plåtband falsas tanken ihop med våra specialmaskiner. Maskinerna fogar samman plåten med den speciella patenterade falsen. Falsen löper i spiral utmed hela silons höjd och stadgar på så sätt hela konstruktionen samtidigt som den förstärker mantelväggen mot horisontella påfrestningar. Falsen fylls med fogmassa och man uppnår en helt tät vägg utan bultskallar eller plåtkanter.

Nästan alla detaljer till våra produkter tillverkas av vår personal i verkstaden Kolbäck. Verkstaden och kontoret finns i samma byggnad vilket ger tät kommunikation och stora möjligheter att anpassa detaljer till just ditt projekt.

Bjurenwallmetoden™ är det snabbaste och enklaste sättet att bygga silor och cisterner!

Bjurenwall silo och cistern.

Bjurenwalls produktutbud

SPRINKLERVATTENCISTERNER

Bjurenwall levererar sprinklercisterner från ca 20m3 upp till ca 2500 m3. Cisternerna kan levereras i ett antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som diameter och höjd. Cisternerna utrustas med stegar, luckor, plattform, röranslutningar mm. Bjurenwall levererar även pumphus och rörtunnel som byggs samman med cisternen. Detta ger både en enkel rörinstallation och en kompakt och tilltalande byggnad.

LAGRINGSSILOR

Vi tillverkar lagringssilor för många olika material. Silorna tillverkas i såväl galvaniserat som rostfritt stål. Silorna kan byggas i olika utföranden, de vanligaste är med tömningskon eller med plan botten.

LAGRINGSTANKAR

Cisternerna kan fås i ett stort antal olika utföranden på såväl material i tankvägg som isolering och beklädnad. Cisternerna kan utrustas med omrörarinfästning, stegar, luckor, landgångar, röranslutningar m.m.

Bjurenwallcisterner kan tillverkas anpassade för många olika flytande material, företrädesvis används den för olika ändamål inom vattenrening men passar även mycket bra för andra vätskor.

Insidan av cistern 1137.

Kontakta oss för
mer information.